Web tatrasmusicstudio.sk

PREDTÝM / POTOM

Cieľ

Vytvoriť bezpečnú, rýchlu a jednoduchú webstránku spolu s formulárom rezervácie pre potencionálnych zákazníkov. Stránka bola z veľkej časti „navrhnutá“ priamo zákazníkom.

Riešenie

Image 2017-08-07 at 7.39.50 PM
Snímka obrazovky 2018-07-12 o 22.03.19