Roman Bartík (ml.)

Roman Bartík (ml.)

IT technik, webmaster

Správa webových stránok, mechanik počítačových sietí. Riešenie počítačových a iných IT záležitostí.

About